Bild på bok

Översättning danska svenska

Välkommen till Traduko Översättningsbyrå! Vi översätter texter till och från svenska och danska.

Begär gärna en offert med hjälp av formuläret så svarar vi oftast inom några minuter. Det går även utmärkt att ta kontakt via telefon.

Översättning danska svenska

Fakta om svenska

Svenska är ett nordiskt språk som talas av mer än 10 miljoner människor. Svenskan är nära besläktad med norska och danska eftersom de har sina rötter i fornnordiskan. I Amerika har det under årens lopp funnits en rad svensktalande grupper och fortfarande talar nästan 70.000 personer svenska i USA. Våra översättare inom språket har alla svenska som modersmål och översätter texter inom många olika ämnesområden. Vi erbjuder bland annat översättning svenska engelska, översättning svenska spanska, översättning svenska tyska, översättning svenska franska och översättning danska svenska samt översättning svenska italienska.

översättare svenska

Fakta om danska

Danska har sina rötter i östnordiska och är officiellt språk i Danmark, på Färöarna och på Grönland. I Tyskland är språket betraktat som ett skyddat minoritetsspråk.
Efter andra världskriget genomgick språket en stor stavningsreform vilken bland annat ledde till att stavningen av 'å'-ljudet förändrades från aa till å. Traduko samarbetar med en rad duktiga översättare som gärna översätter texter inom en rad olika ämnesområden.

översättare danska

Begär en offert!

Använd formuläret nedan eller ta kontakt via telefon. Vi svarar gärna på alla dina frågor!

Från språk

Till språk

Ladda upp en fil (frivilligt)

Vill du inte ladda upp en fil går det alldeles utmärkt att lämna e-postadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig.