Bild på bok

Översättning svenska engelska

Välkommen till Traduko Översättningsbyrå! Vi översätter texter till och från engelska och svenska.

Begär gärna en offert med hjälp av formuläret så svarar vi oftast inom några minuter. Det går även utmärkt att ta kontakt via telefon.

Översättning svenska engelska

Fakta om engelska

Engelska är ett språk tillhörande den västgermanska språkfamiljen. Det är världens mest spridda språk och fungerar i nästan alla sammanhang som lingua franca. Ungefär 7.500 ord i det engelska språket är låneord från franskan. Värt att nämna i sammanhanget är att svenskan till viss del påverkat engelskans utveckling. Exempelvis så härstammar ordet them från det skandinaviska ordet dem.
Under 1600-talet växte det brittiska imperiet så till den grad att engelskan utvecklades till ett världsspråk.

översättare engelska

Fakta om svenska

Svenska är ett nordiskt språk som talas av mer än 10 miljoner människor. Svenskan är nära besläktad med norska och danska eftersom de har sina rötter i fornnordiskan. I Amerika har det under årens lopp funnits en rad svensktalande grupper och fortfarande talar nästan 70.000 personer svenska i USA. Våra översättare inom språket har alla svenska som modersmål och översätter texter inom många olika ämnesområden. Vi erbjuder bland annat översättning svenska engelska, översättning svenska spanska, översättning svenska tyska, översättning svenska franska och översättning danska svenska samt översättning svenska italienska.

översättare svenska

Begär en offert!

Använd formuläret nedan eller ta kontakt via telefon. Vi svarar gärna på alla dina frågor!

Från språk

Till språk

Ladda upp en fil (frivilligt)

Vill du inte ladda upp en fil går det alldeles utmärkt att lämna e-postadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig.